LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Uskoro novi izbori

Sveučilište raspisalo dopunske izbore – nisu odabrani svi studentski predstavnici

Dopunski izbori studentskih predstavnika na odjelima i na Sveučilišnoj listi Sveučilišta u Zadru održavaju se 14. lipnja elektroničkim putem.

Dopunski izbori studentskih predstavnika na odjelima i na Sveučilišnoj listi Sveučilišta u Zadru održavaju se 14. lipnja elektroničkim putem.

Sveučilište u Zadru raspisalo je odluku o provođenju dopunskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zadru i studentske predstavnike u stručnim vijećima sveučilišnih odjela u ak. god. 2020/2021.

Izbori će se održati 14. lipnja 2021. od 8 do 20 sati elektroničkim putem za predstavnike u stručnim vijećima sveučilišnih odjela:
 • Odjel za anglistiku, 2 studentska predstavnika
 • Odjel za arheologiju, 2 studentska predstavnika
 • Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, 3 predstavnika
 • Odjel za ekonomiju, 1 predstavnik
 • Odjel za filozofiju, 1 predstavnik
 • Odjel za francuske i frankofonske studije, 2 predstavnika
 • Odjel za geografiju, 2 predstavnika
 • Odjel za hispanistiku i iberske studije, 2 predstavnika
 • Odjel za informacijske znanosti, 2 predstavnika
 • Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, 4 predstavnika
 • Odjel za klasičnu filologiju, 2 predstavnika
 • Odjel za kroatistiku, 3 predstavnika
 • Odjel za lingvistiku, 1 predstavnik
 • Odjel za pedagogiju, 1 predstavnik
 • Odjel za povijest umjetnosti, 2 predstavnika
 • Odjel za psihologiju, 1 predstavnik
 • Odjel za rusistiku, 2 predstavnika
 • Odjel za zdravstvene studije, 1 predstavnik
 • Teološko-katehetski studij, 1 predstavnik.
Za članove Studentskog zbora na Sveučilišnoj listi birat će se 7 studenata, a kandidature za sve predstavnike podnose se najkasnije do 12. lipnja 2021. Da bi kandidatura bila valjana kandidat mora prikupiti 3% potpisa ukupnog broja studenata sastavnice.
FOTO: PIXABAY