LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
DRŽAVNA MATURA 2024.

Sutra se piše matura iz kemije? Provjerite svoje znanje!

Provjerite kako stojite s kemijom uoči ispita državne mature!

Provjerite kako stojite s kemijom uoči ispita državne mature!

Sutra se pišu posljednji ispiti trećeg tjedna državne mature te ujedno i posljednji izborni predmeti, kemija i sociologija. Ispit iz kemije maturanti će pisati u 9 sati, a iz sociologije u 14 sati.
 

Kemiju će polagati maturanti koji žele upisati fakultete poput Farmaceutsko-biokemijskog, Prehrambeno-biotehnološkog ili Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Ispit iz kemije podijeljen je na dva dijela: zadatke višestrukog odgovora i zadatke kratkoga odgovora, dopunjavanja i produženoga odgovora. Za odgovoriti na sva ta pitanja polaznici će imati 180 minuta.

 

Stoga kako bi još malo utvrdili svoje znanje, prije sutrašnjeg ispita, donosimo vam pet pitanja s prošlih matura. Odgovori su na kraju članka.

 

1. Koliki je osmotski tlak vodene otopine natrijeva klorida množinske koncentracije 0,10 mol L–1 pri 25 °C?

 

A. 24,8 kPa

B. 49,5 kPa

C. 248 kPa

D. 495 kPa

 

2. Koja od navedenih tvrdnja točno opisuje promjenu oksidacijskoga broja atoma klora pri prijelazu iz kloratnoga iona, ClO3 −, u kloritni ion, ClO−?

 

A. Smanjuje se oksidacijski broj jer se atom klora oksidira.

B. Smanjuje se oksidacijski broj jer se atom klora reducira.

C. Povećava se oksidacijski broj jer se atom klora oksidira.

D. Povećava se oksidacijski broj jer se atom klora reducira.

Istanbul glavni grad Turske? Nećete povjerovati u ove gafove s prošlogodišnje državne mature


 

3. U tikvicu s razrijeđenom vodenom otopinom vodikova peroksida dodan je manganov(IV) oksid uslijed čega se sadržaj tikvice zapjenio. Na koji način dodatak manganova(IV) oksida uzrokuje opisanu promjenu?

 

A. Smanjuje energiju aktivacije reaktanta.

B. Povećava energiju aktivacije reaktanta.

C. Smanjuje temperaturu reakcijske smjese.

D. Povećava topljivost plinovitoga produkta.

 

4. Riješite zadatke vezane za nazivlje spojeva.

 

4.1. Nacrtajte strukturnu formulu molekule 1,4-diklorbutana.


Odgovor: _______
 

4.2. Napišite kemijsku formulu željezova(II) sulfata heptahidrata.


Odgovor: _______

 

Državna matura piše se još samo ovaj tjedan, evo kada možete očekivati rezultate


5. U tablici su navedene vrijednosti topljivosti olovova(II) nitrata u vodi pri različitim temperaturama.

 

Foto: Screenshot NCVVO državna matura

 

5.1. Hoće li se pri otapanju olovova(II) nitrata u vodi temperatura otopine sniziti, povisiti ili će ostati jednaka?


Odgovor: _______
 

5.2. U 64,0 g vode dodano je 27,7 g olovova(II) nitrata i otopina je zagrijana na 30 °C. Izračunajte i na temelju podataka o topljivosti navedenih u tablici odgovorite je li otopina nezasićena, zasićena ili prezasićena.


Postupak: 

 

Odgovori:


1D, 2B, 3A,
4.1. ClCH2CH2CH2CH2Cl, 4.2. FeSO4 x 7 H2O

Savjeti za maturante: kako prije odlaska na fakultet imati najbolje ljeto ikad


5.1. Snizit će se temperatura otopine,  5.2. nezasićena otopina m(Pb(NO3)2)= (67,1g x 64g) / 100g = 42,9 g

FOTO: PIXABAY, ILUSTRACIJA