LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Studentsko predstavništvo

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu okreće novi list; evo koje je promjene zasad najavio

Kako bi  što bolje ispunili svoju svrhu, predstavnici Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu okreću novi list unošenjem određenih promjena u način svoga rada kao i mehanizme suradnje i komunikacije s ostatkom akademske zajednice. U istom duhu započinju i sa značajnim nastojanjima na području studentskog standarda.

Kako bi  što bolje ispunili svoju svrhu, predstavnici Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu okreću novi list unošenjem određenih promjena u način svoga rada kao i mehanizme suradnje i komunikacije s ostatkom akademske zajednice. U istom duhu započinju i sa značajnim nastojanjima na području studentskog standarda.

Kako bi  ispunili svoju svrhu te podigli studentski standard, predstavnici Studentskog zbora planiraju unaprijediti kvalitetu svoje organizacije, odnosno način rada te u tom kontekstu i aktivno komunicirati s onima koje predstavljaju – studentima, poručio je Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu u svojoj Facebook objavi.

U nastavku su zasad poznate promjene i nastojanja koja Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu planira provesti.
 

Izmjena Statuta Studentskog zbora


Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu svoj novi list okreće izmjenom Statuta Studentskog zbora i to u odnosu na:
– Članak 14.(2) Predsjedništvo može odlučivati ako je sjednici nazočno najmanje šest članova, a odluke donosi većinom ukupnog broja glasova. Ako su glasovi podijeljeni tako da ni za jednu odluku ne postoji natpolovična većina, smatrat će se da je odluka dobila većinu ako je za nju glasovalo pet članova, uključivši predsjednika Studentskog zbora.
Izmjene tog dijela Statuta su:
 • Proširenje broja članova Predsjedništva
 • Predsjedništvo može odlučivati ako je u sjednici nazočno najmanje šest članova, a odluke donosi većinom ukupnog broja glasova.
Osim toga, poboljšanju rada Studentskog zbora trebala bi doprinijeti i izmjena Statuta Studentskog zbora u odnosu na:

– Članak 15. (3) Predsjednik: 5. potpisuje opće akte i financijsku dokumentaciju Studentskog zbora.

Na taj se članak u Statut unose sljedeći dodaci:
 • uz odobrenje Predsjedništva potpisuje opće akte Studentskog zbora
 • i zamjenik predsjednika potpisuju financijsku dokumentaciju Studentskog zbora u iznosu do 5000 kuna
 • uz odobrenje Predsjedništva potpisuje financijsku dokumentaciju Studentskog zbora u iznosu od 5000 do 10 000 kuna
 • uz odobrenje Skupštine potpisuje financijsku dokumentaciju Studentskog zbora u iznosu većem od 10 000 kuna.
 

Mehanizmi suradnje i komunikacije


U nastojanju da poboljšaju ostvarivanje svojih ciljeva, Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu nastojat će unaprijediti i svojevrsne mehanizme suradnje i komunikacije.

U tom smislu prvi mehanizmi tiču se studenata samih, a noviteti su sadržani u obliku sljedećih točaka:
 • Šira studentska populacija predlaže točku dnevnog reda za svaku sjednicu Skupštine
 • Organizacija javnih tribina o ključnim temama za studentsku populaciju
 • Objavljivanje mjesečnog izvještaja o radu.
Nadalje, Studentski zbor dotaknuo se i studentskih udruga i organizacija te u tom smislu naveo sljedeće točke koje bi trebale doprinijeti suradnji i komunikaciji:
 • Stvaranje platformi, (npr. Zdravo Sveučilište) koje međusobno povezuju udruge sličnog karaktera i područja djelovanja u svrhu njihova rasta, razvoja i popularizacije
 • Organizacija radionica za pisanje natječaja i projektnih dokumentacija.
Posljednji su na toj listi unaprjeđenja suradnje, odnosno komunikacije studentski zborovi sastavnica i to u vidu točaka kojima će se nastojati ostvariti:
 • Uspostava ravnopravne zastupljenosti studentskih predstavnika sastavnica u svim tijelima matičnih fakulteta
 • Zalaganje za jednakost uvjeta studiranja, polaganja i pristupa ispitima na svim sastavnicama područja Sveučilišta u Zagrebu
 • Korištenje pozitivnih primjera pojedinih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i zalaganje za njihovu uspostavu na ostalim sastavnicama kroz Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu.
 

Primarna zdravstvena zaštita


Pod premisom da svi studenti trebaju u svakom trenutku imati pristup liječniku opće prakse, Studentski zbor istaknuo je problem studenata čije je prebivalište različito od mjesta studiranja, odnosno njihove nemogućnosti istovremenog pristupa liječniku opće prakse u prebivalištu i mjestu studiranja. Navedeni studenti pomoć traže u hitnom prijemu, što u većini slučajeva ne predstavlja adekvatnu skrb.

U tom smislu Studentski zbor je kroz rad Odbora za zdravstvenu zaštitu u suradnji s Medicinskim fakultetom i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo najavio osnivanje studentske ambulante

Usto, najavljeno je i zalaganje za studentsku polikliniku koja bi obuhvaćala ambulantu obiteljske medicine (opće prakse) s preventivnom i kurativnom komponentom te ambulante stomatologije, ginekologije, kao i psihološko savjetovalište. Sve to ima i dugoročni cilj – da Sveučilište u Zagrebu u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo osnuje polikliniku kao krovnu studentsku zdravstvenu instituciju.

Osim toga, najavili su i provođenje edukacije iz područja zdravstva, promociju zdravih stilova života i prevencije bolesti, a pogotovo onih učestalijih u studentskom razdoblju. U ta nastojanja je uključen i nastavak promotivno-preventivnog programa Zdravo Sveučilište.

 

Psihološka podrška


U kontekstu činjenice da 52% studenata svoje mentalno zdravlje doživljava lošijim u odnosu na razdoblje prije pandemije koju je pokazalo Istraživanje Agencije za znanost i visoko obrazovanje provedeno na nacionalnoj razini tijekom rujna 2021. godine, Studentski zbor odlučio je nešto poduzeti i po tom pitanju. Prema spomenutom istraživanju 46% studenata se osjećalo anksiozno, 29% depresivno, a 43% je navelo kako je koristilo društvene mreže na nezdrav način.

Potaknuti ovim podacima Studentski zbor odlučio je osnovati Odbor za psihološku podršku sa sljedećim ciljevima:
 • provedba popularizacije i edukacije mentalnog zdravlja
 • informiranje studenata o postojećim uslugama psiholoških tretmana na Sveučilištu i u Gradu Zagrebu
 • zalaganje za povećanje kapaciteta psiholoških tretmana za studente.
Ti ciljevi ostvarit će se u suradnji s Centrom za zdravlje mladih grada Zagreba, Službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti te Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar.
 

Digitalizacija sustava


Studentski će se zbor u kontekstu Odbora za digitalizaciju sustava zalagati i za ostvarivanje sljedećih zahtjeva:
 • Mogućnost plaćanja karticom i digitalnim putem (aplikacija) u objektima studentske prehrane
 • Mogućnost elektronskih usluga u okviru studentskih objekata (nadoplate, prijave u domove)
 • Mogućnost elektronskog potpisivanja i predaje studentskih ugovora kao i reguliranja članstva u Student servisu.
Osim toga, područje zalaganja obuhvaća i implementaciju studentske iskaznice kroz:
 • Stvaranje digitalne platforme koja bi omogućila objedinjavanje usluga koje koriste studenti (javni prijevoz, ulazak u prostorije studentskih objekata i sl.)
 • Povezivanje sa sustavom e-Građani u svrhu dokazivanja akademskog statusa
 • Uklapanje studentske iskaznice u Europske okvire radi dokazivanja statusa studiranja.

Taj proces odvijat će se u suradnji sa Studentskim centrom, Sveučilišnim računarskim centrom te Ministarstvom znanosti i obrazovanja.


Digitalne nastavne metode


U svrhu unaprjeđenja tradicionalnog obrazovanja uključivanjem digitalnih metoda, Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu također je najavio i da će:
 • Ispitati mišljenje studenata u pogledu digitalnih metoda korištenih u nastavi
 • Na temelju mišljenja studenata oblikovati smjernice za unaprjeđenje nastave digitalnim alatima
 • Predstaviti smjernice svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu i ostalim dionicima visokog obrazovanja.
FOTO: PIXABAY