LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Studentski zbor Sveučilišta u Puli traži novog Studentskog pravobranitelja

Prijave se podnose u elektronskom obliku te moraju obavezno sadržavati životopis kandidata, motivacijsko pismo sa obrazloženjem kandidature s istaknutim posebnostima zbog kojih se kandidat prijavljuje te potvrdu o statusu studenta.

Prijave se podnose u elektronskom obliku te moraju obavezno sadržavati životopis kandidata, motivacijsko pismo sa obrazloženjem kandidature s istaknutim posebnostima zbog kojih se kandidat prijavljuje te potvrdu o statusu studenta.

Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli raspisao je Javni poziv za imenovanje Studentskog pravobranitelja u cilju bolje zastupljenosti studenata, zaštite studentskih prava i povećanju studentskog standarda na Sveučilištu u trajanju od jedne godine. Za studentskog pravobranitelja može se imenovati osoba ispunjava uvjete za Člana Studentskog zbora propisane Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.
 

Obveze studentskog pravobranitelja


Studentski pravobranitelj prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava te obavlja druge poslove utvrđene općim aktom Sveučilišta. Pravobranitelj može savjetovati i sveučilišna tijela u mogućnostima izmjena postojećih akata u svrhu poboljšanja nastavnoga procesa ili administrativnih poslova na Sveučilištu.

Prilika za studente i učenike: grad Rovinj otvorio natječaj za Prometnu jedinicu mladeži


 

Podnošenje prijava


Pisane i obrazložne kandidature za Studentskog pravobranitelja podnose se u roku od osam dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Sveučilišta, odnosno do 17. svibnja 2024. godine. Prijave se podnose u elektronskom obliku te moraju obavezno sadržavati životopis kandidata, motivacijsko pismo s obrazloženjem kandidature s istaknutim posebnostima zbog kojih se kandidat prijavljuje te potvrdu o statusu studenta. Nepotpune i nepravovremene kandidature neće se razmatrati. Prijave na javni poziv je potrebno u propisanom roku i s potpunom dokumentacijom dostaviti u elektronskom obliku na e-mail adresu szbor@unipu.hr s naznakom „Javni poziv za imenovanje Studentskog pravobranitelja”.

Sveučilište u Zadru objavilo poziv za dodjelu triju u potpunosti novih stanova, na pet godina korištenjaRezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta najkasnije u roku od petnaest dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj. Odabir pravobranitelja/ice će se se održati na sjednici Studentskog zbora, nakon provedenog intervjua s prijavijenim kandidatima. Kandidati će biti pravovremeno obviješteni o terminu intervjua i područjima iz kojih će se intervju provoditi.

Objavljeni su konačni rezultati Natječaja za sufinanciranje studentskih programa u 2024. godiniViše informacija o Natječaju i prijavama možete pronaći na službenoj stranici Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
IZVOR: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI
FOTO: PEXELS