LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Ženska soba – Centar za seksualna prava

Studentice i studenti imaju priliku sudjelovati na edukaciji na temu seksualnog nasilja i nasilja u obitelji

Ženska soba – Centar za seksualna prava organizira edukaciju na temu Seksualno nasilje i nasilje u obitelji: prepoznavanje i specifičnosti rada s osobama koje su preživjele nasilje.

Ženska soba – Centar za seksualna prava organizira edukaciju na temu Seksualno nasilje i nasilje u obitelji: prepoznavanje i specifičnosti rada s osobama koje su preživjele nasilje.

Ženska soba – Centar za seksualna prava poziva studente i studentice na dvodnevnu edukaciju na temu seksualnog nasilja i nasilja u obitelji. Edukacija će se održati tijekom dva (2) dana:

  • 19.10.2021. od 09:30 do 15:15
  • 20.10.2021. od 09:00 do 15:30.

Dvodnevna edukacija će se održati za maksimalno 15 sudionika/ca poštujući epidemiološke mjere i propise. Lokacija održavanja je Timeout Heritage Hotel Zagreb (Ilica 16, 10000 Zagreb) – Dvorana Spinout.

Edukaciju će voditi članice Ženske sobe, Josipa Tukara Komljenović, mag. soc. i Kristina Mihaljević, mag. paed. soc, trenerice s višegodišnjim iskustvom u radu na problematici suzbijanja seksualnog nasilja. Predavačice na edukaciji su i članice organizacije, dr. sc. Maja Mamula, psihologinja i koordinatorica te Anamaria Drožđan-Kranjčec, mag. iur, voditeljica pravnog tima.

Na dvodnevnoj edukaciji će se obrađivati teme nasilja u obitelji i seksualnog nasilja, pravnog aspekta nasilja u obitelji i seksualnog nasilja, specifičnosti u radu s osobama koje su preživjele seksualno nasilje, te će se sudionike/ce educirati o vještinama i znanju potrebnim za prepoznavanje nasilja u budućem profesionalnom radu.

Sudjelovanje na edukaciji je besplatno. Svim sudionicima/cama edukacije su osigurani radni materijali, osvježenje i ručak za oba dana. Putni troškovi i smještaj nisu osigurani.

Edukacija je namijenjena studentima i studenticama medicinskih fakulteta, fakulteta sestrinstva, psihologije te studija primaljstva, a obaveze sudionica i sudionika su sljedeće:

  • sudjelovanje na oba dana edukacije (19. i 20. listopada 2021.)
  • grupno planiranje i sudjelovanje na javnom događanju (online ili javnoj akciji u Zagrebu, ovisno o epidemiološkim mogućnostima) koju će Ženska soba organizirati (npr. povodom 16. studenog – Međunarodnog dana tolerancije).

Krajnji rok za prijavu je petak, 15.10.2021, godine do 15:00. Zainteresirani trebaju na e-mail adresu Ženske sobe (zenska.soba@zenskasoba.hr) poslati svoj životopis koji obavezno treba sadržavati kontakt podatke. 

Zainteresirani sudionici/ce će po završetku izvršenih obaveza primiti potvrdu o završenoj edukaciji i volonterskom angažmanu (prema potrebi i u volontersku knjižicu).

FOTO: UNSPLASH