LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Natjecanje u kliničkim vještinama

Studenti medicine pripremaju se za hitne intervencije

Predavanja, radionice i odmjeravanje snaga u ILS-u, kirurškom šivanju i interpretaciji elektrokardiograma očekuju studente tijekom tri dana trajanja projekta koji organizira udruga studenata medicine CroMSIC.

Predavanja, radionice i odmjeravanje snaga u ILS-u, kirurškom šivanju i interpretaciji elektrokardiograma očekuju studente tijekom tri dana trajanja projekta koji organizira udruga studenata medicine CroMSIC.

Udruga studenata medicine CroMSIC drugi put organizira projekt pod nazivom Natjecanje u kliničkim vještinama. Ovogodišnja su tema hitna stanja, nešto s čime će se većina studenata susresti odmah po završetku studija, a natjecanje će se održati od 22. do 24. veljače na Medicinskom fakultetu u Rijeci. 

Projekt će biti proveden u tri dijela u trajanju od tri dana:

  • Prvi dan – predavanja

Studenti će slušati predavanja o izabranim temama (hitnim stanjima) iz interne medicine, anesteziologije i reanimatologije te ginekologije uz pomoć Katedre za internu medicinu, Katedre za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje i Katedre za zdravstvenu njegu. Na taj će im se način pružiti uvid u najčešće razloge dolaska pacijenata na hitni prijem, čije su tegobe u većini slučajeva internističke prirode, te koje lijekove izabrati za terapiju. Pričat će se o raznim trikovima kojima se služe iskusni liječnici kako bi na lakši način otkrili što je pacijentu i na što treba paziti pri odlučivanju o dijagnozi kroz laboratorijske nalaze.

  • Drugi dan – radionice

Studenti će sudjelovati u nekoliko korisnih radionica kako bi se što bolje pripremili za natjecanje koje će se održati treći dan. Organizira se radionica kirurškog šivanja, poroda na terenu, EKG-a i ILS-a. Vodit će ih iskusni liječnici i profesori. 

  • Treći dan – natjecanje

Sudionici će pokazati svoje znanje i vještine kroz tri kruga. Prva dva kruga sastojat će se od pitanja s više ponuđenih odgovora i prikaza slučajeva, dok će oni u zadnjem prikazati svoje tehničke vještine ILS-a, kirurškog šivanja i interpretacije elektrokardiograma. Samo najbolja tri tima prolaze u treći krug, a sva će tri biti prikladno nagrađena. 

CroMSIC je nevladina i neprofitna udruge studenata medicine u Republici Hrvatskoj, jedna je od 84 punopravne članice IFMSA-e – Međunarodne federacije udruga studenata medicine koja broji preko milijun članova širom svijeta. Već 25 godina djeluje na području Republike Hrvatske, a dosad je imala mnogo zapaženih aktivnosti u području javnog zdravstva i prevencije bolesti. Misija je udruge međunarodna suradnja studenata medicine, razvoj i poboljšanje medicinske edukacije studenata medicine, razvoj svijesti pojedinca o odgovornosti za vlastito zdravlje, promicanje zdravlja i zdravstvenog obrazovanja pučanstva s posebnim naglaskom na mlade.

FOTO: PIXABAY