LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
47. proslava Dana Sveučilišta u Splitu

Splitsko sveučilište slavit će svoj dan tijekom dva dana – studentima uručene nagrade

Jučer i danas, 14. i 15. lipnja, obilježava se 17. Dan Sveučilišta u Splitu povodom čega su uručene nagrade svima koji su na neki način doprinijeli Sveučilištu.

Jučer i danas, 14. i 15. lipnja, obilježava se 17. Dan Sveučilišta u Splitu povodom čega su uručene nagrade svima koji su na neki način doprinijeli Sveučilištu.

Jučer su u Amfiteatru Medicinskog fakulteta u Splitu povodom obilježavanja prvog dijela Dana Sveučilišta u Splitu dodijeljene Rektorove nagrade i plakete za izuzetan doprinos Sveučilištu kroz uvođenje i implementaciju društveno korisnog učenja, plakete za institucionalizaciju društveno korisnog učenja te pehar najuspješnijoj sastavnici na UNISport ST natjecanjima.

Među dobitnicima Rektorovih nagrada za izvrsnost Sveučilište navodi sljedeće studente: Ena Jurić (Ekonomski fakultet), Marin Radić (Ekonomski fakultet), Matej Livajić (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje), Alen Grebo (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje), Matej Šodan (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije), Iris Belamarić (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije), Luka Ursić (Filozofski fakultet), Josip Radovan (Filozofski fakultet), Marin Tokić (Katolički bogoslovni fakultet), Marija Ljubica Čikeš (Kemijsko-tehnološki fakultet), Ana Vučak (Kemijsko-tehnološki fakultet), Roko Goreta (Kineziološki fakultet), Luka Mikić (Kineziološki fakultet), Ivan Čović (Medicinski fakultet), Ema Slapničar (Medicinski fakultet), Doris Lovrenčić (Pomorski fakultet), Anamarija Batinović (Pomorski fakultet), Zvonimir Kuzmanić (Pravni fakultet), Tina Vujčić (Pravni fakultet), Ivor Dukić (Prirodoslovno-matematički fakultet), Andro Petković (Prirodoslovno-matematički fakultet), Igor Ivanović (Umjetnička akademija, Lorena Dokša (Umjetnička akademija), Katarina Dražić (Sveučilišni odjel za studije mora), Sara Budan (Sveučilišni odjel za studije mora), Mia Belobrajdić (Sveučilišni odjel za forenzične znanosti), Daria Mitar (Sveučilišni odjel za forenzične znanosti), Milena Vranješ (Sveučilišni odjel za stručne studije), Matko Grbeša (Sveučilišni odjel za stručne studije), Dario Gluvačević (Sveučilišni odjel zdravstvenih studija), Zvonimir Supičić (Sveučilišni odjel zdravstvenih studija).

Nagrada za posebna dostignuća dodijeljena je sljedećim studentima:
 • Međunarodna udruga studenata medicine hrvatska – CroMSIC s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, čiji su članovi: Luka Minarik, Marin Mihovilović, Ivan Čović, Donald Okmažić, Mia Leskur i Marija Franka Marušić
 • skupina studenata s Medicinskog fakulteta koji su od početka pandemije uključeni u organizaciju i rad Sveučilišnog COVID call centra, a čine ju: Ivan Čović, Jelena Šuto, Ana Vrdoljak, Silvia Dužević, Mihaela Kotarac, Nikolina Rađa, Manuela Sovulj, Josip Maslać; Filip Šegvić, Ivan Maleš, Frane Utrobičić i Petra Lerinc te Roko Glavinović s Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
 • Danijela Musulin, studentica 5. godine Integriranog diplomskog filozofsko teološkog studija pri Katoličkom fakultetu Sveučilišta u Splitu za angažiranost i izniman uspjeh kao voditeljica jedinstvenog studentskog projekta - Hrvatskog Nadzemlja
 • skupina studenata sa Sveučilišnog odjela za studije mora, a koju čine Petra Kundid, Andro Rudan, Matej Radić i Antonija Buzov - grupa studenata koja je osmislila i dizajnirala CBRO sustav za filtriranje morske vode i pročišćavanje od mikroplastike, uz mogućnost kretanja na daljinsko upravljanje i mjerenje drugih parametara.
 • skupina studenata s Pravnog fakulteta, a koju čine Tomislav Milutinović, Loren Korlaet, Mario Jukić i  Antea Radić kao pobjednički tim na natjecanju MOOT COURT CROATIA 2020
 • Marko Gerbus, student Umjetničke akademije za iznimne rezultate na području umjetnosti
 • Toni Franjkić, student Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija za doprinos akademskoj i široj društvenoj zajednici.
 Osim Rektorovih nagrada podijeljene su i plakete koje su dobili:
 • grupa nastavnika  Ekonomskog fakulteta: doc. dr. sc. Slađana Pavlinović Mršić, izv. prof. dr. sc. Zoran Mihanović, izv. prof. dr. sc. Lana Kordić, doc. dr. sc. Ivana Kursan Milaković
 • grupa nastavnika i suradnika Kemijsko tehnološkog fakulteta; dr. sc. Ivana Carev, prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović, doc. dr. sc. Maša Buljac, prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović, izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko, dr. sc. Mirko Marušić
 • grupa nastavnika sa Sveučilišnog odjela za studije mora: izv. prof. dr. sc. Mirela Petrić i doc. dr. sc. Zvjezdana Popović Perković
 • nastavnik s Pravnog fakulteta u Splitu prof. dr. sc. Davorin Rudolf
 • grupa nastavnika i suradnika Filozofskog fakulteta u Splitu: doc. dr. sc. Ivanka Buzov, izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović Vranješ i dr. sc. Mila Bulić, poslijedoktorandica.
Za izuzetan doprinos kroz institucionalizaciju Društveno korisnog učenja nagrađena je grupa nastavnika i suradnika EFST-a u čijem su sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivana Bilić, doc. dr. sc. Daša Dragnić, izv. prof. dr. sc. Marina Lovrinčević, doc. dr. sc. Ljiljana Najev Čačija, izv. prof. dr. sc. Smiljana Pivčević i Lana Ugrčić, mag. oec.

Pehari najboljim sastavnicama na UNISPORT natjecanjima pripali su Kineziološkom fakultetu, Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije.

Rektor Dragan Ljutić na dodjeli se pohvalio činjenicom da su studenti seminare i predavanja ocijenili ocjenom 4,6, a nastavu na daljinu i snalaženje u novom normalnom visokom ocjenom 4,8.
– Sveučilište treba povezati s tržištem rada, a studenti u njega trebaju biti uključeni i prije nego završe fakultet kako bi što prije dobili posao. Mi imamo potpisan cijeli niz ugovora sa svim značajnim kompanijama u okvirima našeg grada, naše županije, ali i šire te, ne samo da brinemo za studente od početka studiranja, nego i nakon njegovog završetka. – zaključuje rektor.
FOTO: SVEUČILIŠTE U SPLITU