LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište u Zagrebu

Raspisan natječaj za upis na doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija

Na doktorski studij mogu se upisati pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij s položenih 300 ECTS bodova na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

Na doktorski studij mogu se upisati pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij s položenih 300 ECTS bodova na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 18. lipnja 2024. godine objavio je natječaj za upis studenata na doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija za akademsku godinu 2024./2025.

Na doktorski studij mogu se upisati pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij s položenih 300 ECTS bodova na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Pristupnici s diplomom drugih sveučilišnih studija u područjima tehničkih, prirodoslovnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti također mogu upisati studij, uz uvjet da zadovoljavaju kriterije propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu te uvjete upisa na doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija. Moguće je i polaganje razlikovnih ispita.

Minimalna prosječna ocjena potrebna za upis je vrlo dobar. Kandidati s nižom prosječnom ocjenom mogu se upisati uz preporuke dvaju sveučilišnih profesora ili ako su autori/koautori barem jednog rada prezentiranog na kongresu ili objavljenog u časopisu. Imena izabranih pristupnika i njihovih preporučitelja bit će javno objavljena na mrežnim stranicama studija.

„Mjesec hrvatske knjige” ima novi vizualni identitet. Provjerite je li odabran najbolji prijedlogDoktorski studij traje šest semestara, a troškovi po semestru za akademsku godinu 2024./2025. iznose 700 eura. Ako troškove snosi poduzeće ili druga pravna osoba, prilikom upisa potrebno je priložiti odgovarajuću odluku o pokriću troškova doktorskog studija.

Za upis je potrebno podnijeti molbu za upis na studij s naznačenim kontakt-podacima (adresa stanovanja) i priložiti ovjerenu presliku diplome, prijepis svih ocjena sa studija, izvadak iz matice rođenih, domovnicu, životopis, preporuke (ako je potrebno), potvrdu o poznavanju jednog svjetskog jezika te prijedlog područja istraživanja. 

Upišite poslijediplomski studij građevinarstva i steknite doktorat u tehničkim znanostimaStrani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog ili engleskog jezika. Njihove će se zamolbe razmatrati pod istim uvjetima kao i za državljane RH, a postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija nije potrebno pokretati prije potvrde o primitku na doktorski studij.

Razgovor s pristupnikom obvezan je dio upisnog postupka. Molbe se primaju u roku od 60 dana od dana objave natječaja i dostavljaju se na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, studentska referada, 10000 Zagreb, Trg Marka Marulića 19, p. p. 177.

Arhitektonski fakultet upisuje nove studente na studij Arhitekture i urbanizmaZa dodatne informacije zainteresirani mogu kontaktirati fakultet na broj telefona +385 (1) 4597 278, posjetiti mrežnu stranicu studija ili poslati e-mail na adresu pds@fkit.unizg.hr. Više informacija o natječaju možete saznati u tekstu natječaja.
IZVOR: FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
FOTO: PEXELS