LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
FERIT

Raspisan je natječaj za upis na doktorski studij elektrotehnike i računarstva u Osijeku

Studij, koji se izvodi iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, traje tri godine, odnosno šest semestara, a završetkom studija studenti stječu 180 ECTS bodova te akademski stupanj doktora znanosti.

Studij, koji se izvodi iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, traje tri godine, odnosno šest semestara, a završetkom studija studenti stječu 180 ECTS bodova te akademski stupanj doktora znanosti.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT), raspisuje natječaj za upis 30 studenata na doktorski studij elektrotehnike i računarstva u akademskoj 2024./2025. godini. Studij, koji se izvodi iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, traje tri godine, odnosno šest semestara, a završetkom studija studenti stječu 180 ECTS bodova te akademski stupanj doktora znanosti.

Pravo prijave imaju pristupnici koji su završili sveučilišni studij iz područja elektrotehnike, računarstva, matematike, fizike ili informatike s prosjekom ocjena od najmanje 3,8. Iznimno, pristupnici s prosjekom ispod 3,8, ali ne manjim od 3,0, mogu se prijaviti uz preporuke dvaju sveučilišnih profesora ili na temelju rezultata istraživačkog rada. Također, magistri znanosti i pristupnici sa završenim studijem na stranim sveučilištima mogu se prijaviti nakon postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Upišite poslijediplomski studij građevinarstva i steknite doktorat u tehničkim znanostimaUkupna školarina za doktorski studij iznosi 6768,86 eura i može se plaćati u šest obroka po 1128,14 eura prije upisa u viši semestar. Za pristupnike s magisterijem znanosti, školarina iznosi 3583,52 eura i može se platiti u tri obroka po 1194,51 eura prije upisa u viši semestar.

Arhitektonski fakultet upisuje nove studente na studij Arhitekture i urbanizma


Odabir kandidata provodi se na temelju razredbenog postupka koji uključuje vrednovanje prosjeka ocjena, objavljenih radova i razgovora s pristupnicima. Razgovor je obvezan dio postupka, a termini će biti najavljeni elektroničkom poštom. Pristupnici koji ne zadovolje na razgovoru bit će eliminirani iz daljnjeg postupka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba poslati ili predati na adresu Fakulteta do 25. listopada 2024. godine. Odabrani kandidati trebaju upisati studij do 29. studenog 2024. godine. Sve prijave koje nisu popunjene u skladu s propisanim obrascem ili su nepotpune neće se razmatrati. Kandidati imaju pravo podnijeti prigovor na izborni postupak u roku od 24 sata nakon objavljivanja rezultata izbora.

Raspisan natječaj za doktorski studij Filozofija i religijske znanostiObrasci i upute za prijavu dostupni su na web-stranici FERIT-a. Sve dodatne informacije o studiju mogu se dobiti na službenoj stranici fakulteta ili kontaktiranjem Ureda za studente, na e-mailmiriam.arambasic@ferit.hr ili telefon: 031/224-625.

IZVOR: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FOTO: GETTY IMAGES