LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Raspisan je natječaj za upis 30 studenata na studij Kaznenog prava, provjerite uvjete

Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su završili Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij prava, Stručni diplomski studij Kriminalistike te Stručni diplomski studij Javne uprave.

Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su završili Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij prava, Stručni diplomski studij Kriminalistike te Stručni diplomski studij Javne uprave.

Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je 10. lipnja 2024. godine objavio natječaj za upis 30 studenata na Sveučilišni specijalistički studij Kazneno pravo. Studij traje tri semestra, a završetkom programa stječe se 90 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica kaznenog prava.

Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su završili Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij prava (ranije: sveučilišni dodiplomski studij prava), Stručni diplomski studij Kriminalistike (ranije: specijalistički diplomski stručni studij Kriminalistike, stručni studij diplomirani kriminalist – VII/I stupnja) te Stručni diplomski studij Javne uprave (ranije: specijalistički diplomski stručni studij Javne uprave).

Upišite ovaj studij i steknite naziv specijalista konferencijskog prevođenja uz mogućnost stipendiranja


Pristupnici sa završenim stručnim diplomskim studijem Kriminalistike i Javne uprave moraju položiti razlikovne ispite tijekom prvog semestra iz kolegija Kazneno pravo i Kazneno procesno pravo, osim ako Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjenja uvjeta zaključi da imaju najmanje pet godina radnog staža u relevantnom području.

Prijave se podnose prema uputama dostupnim na web stranici Pravnog fakulteta u Osijeku. Potrebno je priložiti popunjeni obrazac prijave, presliku diplome o završenom studiju, presliku domovnice, rodnog lista ili dokaza o državljanstvu, osobno potpisanu izjavu o plaćanju troškova školarine, ovjerenu kod javnog bilježnika, ili odluku poslodavca o plaćanju školarine, dokaz o radnom iskustvu te životopis. 

„Mjesec hrvatske knjige” ima novi vizualni identitet. Provjerite je li odabran najbolji prijedlogPrijave se šalju preporučeno poštom ili osobno na adresu Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, 31 000 Osijek, s naznakom Upis na Sveučilišni specijalistički studij Kazneno pravo. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Upis kandidata provest će se najkasnije do početka akademske 2024/2025. godine, a kandidati imaju pravo podnijeti prigovor na izborni postupak u roku od 24 sata od objave rezultata.

Raspisan natječaj za doktorski studij Filozofija i religijske znanosti


Dodatne informacije i detalje o studijskom programu možete pronaći na sljedećoj poveznici ili se obratiti kontakt osobama putem e-maila na adresu pds-kazneno@pravos.hr.
IZVOR: PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU
FOTO: PIXABAY