LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Državne stipendije

Raspisan je natječaj za dodjelu 12.000 državnih stipendija: Saznajte uvjete i način prijave

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je prijave na natječaj za dodjelu državnih stipendija. Studente ove godine čekaju dvije važne izmjene u vidu povećanja broja stipendija i povećanja samog iznosa stipendije.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je prijave na natječaj za dodjelu državnih stipendija. Studente ove godine čekaju dvije važne izmjene u vidu povećanja broja stipendija i povećanja samog iznosa stipendije.

S jučerašnjim danom službeno su otvorene prijave na Natječaj za dodjelu 12.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023. U ovoj godini, Ministarstvo znanosti i obrazovanja uvelo je dvije važna promjene, a to su povećanje broja stipendija s 10 na 12 tisuća i povećanje iznosa stipendije s 1200 na 1.506,90 kuna (200 eura). Prijave se podnose od srijede, 12. listopada 2022. godine, od 12.00 sati pa sve  do srijede, 2. studenoga 2022., do 12.00 sati. 

Kao i do sada, stipendije se dijele u tri kategorije:
 • E – redoviti studenti na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima slabijega socio-ekonomskoga statusa; 
 • D-1 – redoviti studenti na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona; djeca civilnih osoba poginulih, umrlih ili nestalih u Domovinskom ratu, djeca civilnih invalida iz Domovinskog rata i civilni invalidi iz Domovinskog rata iz članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata; 
 • P – studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.
Za sve navedene kategorije vrijede isti opći uvjeti, odnosno za dodjelu državne stipendije mogu konkurirati hrvatski državljani, državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije ili osobe u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, osobe koje imaju status redovitoga studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj.

 Na natječaj za dodjelu državne stipendije ni u jednoj kategoriji ne mogu se prijaviti studenti:
 • koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (ne odnosi se na studente upisane prvi put na prvu godinu studija u akademskoj godini 2022./2023.),
 • koji su stekli manje od 22,5 ECTS boda u prethodnoj akademskoj godini, a u akademskoj godini prijave na natječaj upisuju drugu godinu diplomskog studija koji se izvodi u neparnom broju semestara,
 • koji su na tome studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu te ne računajući akademske godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta,
 • koji su u akademskoj godini 2022./2023. drugi put u statusu redovitoga studenta upisali prvu godinu studija na istoj razini studija (odnosi se isključivo na studente koji su u akademskoj godini 2022./2023. promijenili studijski program),
 • koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitoga studenta upisali studijski program na istoj razini studija,
 • koji su već stekli kvalifikaciju na razini studija na koju su upisani, koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini 2022./2023.
Popis posebnih uvjete, za svaku je kategoriju individualan, a više o tome pročitajte na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja. 


Postupak prijave 


Prijava za E, D-1 i P kategoriju stipendija podnosi se u sljedećim koracima:  
 1. Za prijavu obvezno je ispuniti elektronički obrazac koji se nalazi na mrežnoj stranici Ministarstva na adresi: https://drzavnestipendije.mzo.hr. Student obrascu pristupa putem  AAI@EduHR elektroničkoga identiteta.
 2. Obrazac se podnosi isključivo u elektroničkome obliku - obrazac i obvezni prilozi ne šalju se u tiskanome (papirnatome) obliku na adresu Ministarstva. Prijava završava pritiskom na „Pošalji obrazac“. Obrazac će zajedno s učitanim prilozima automatski biti zaprimljen u pisarnici Ministarstva te će nakon obrade studentu putem e-pošte biti dostavljena obavijest o zaprimanju prijave. Uz e-poštu prilaže se PDF inačica završenoga obrasca s prijamnim štambiljem te naznakom klase, urudžbenoga broja i datuma primitka u Ministarstvo.
FOTO: PIXABAY