LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Geodetski fakultet

Produljen rok za predaju rada za sudjelovanje u natječaju za dekanovu nagradu

Nastavno na početnu objavu natječaja za Nagradu dekana, produljen je rok za slanje studentskih radova znanstvenog ili stručnog karaktera na Geodetskom fakultetu u Zagrebu do 15. studenoga.

Nastavno na početnu objavu natječaja za Nagradu dekana, produljen je rok za slanje studentskih radova znanstvenog ili stručnog karaktera na Geodetskom fakultetu u Zagrebu do 15. studenoga.

Studenti Geodetskog fakulteta u Zagrebu imaju priliku do 15. studenoga 2020. godine predati rad za sudjelovanje u natječaju za Nagradu dekana. Rok je produljen i vrijedi pod jednakim uvjetima kao i početna objava natječaja.

Podsjetimo, studenti moraju izraditi pisani rad znanstvenog ili stručnog karaktera koji treba biti napisan u skladu s Naputkom za pisanje ocjenskih radova te ne smije biti diplomski rad ili njegov dio. Nagradom dekana nagradit će se tri najbolja studentska rada, a pravo sudjelovanja imaju svi redovni studenti preddiplomskog i diplomskog studija Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ako su u pitanju koautorski ili timski radovi, autori nagrađenih radova nagradu dijele na jednake dijelove. Natječaj je dostupan na poveznici.

U Pisarnicu Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaju se dva otisnuta primjerka rada s preporukom mentora do 15. studenoga 2020. godine. Nagrađeni će studenti biti objavljeni na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Fakulteta.

FOTO: PEXELS