LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prehrambeno-biotehnološki fakultet objavio natječaj za upis u prvu godinu prijediplomskih studija

Razredbeni postupak za upis na visoka učilišta za akademsku godinu 2024./2025. provodi se u srpanjskom i rujanskom roku.

Razredbeni postupak za upis na visoka učilišta za akademsku godinu 2024./2025. provodi se u srpanjskom i rujanskom roku.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavio je obavijest o upisima studenata u prvu godinu prijediplomskih studija za akademsku godinu 2024./2025. u srpanjskom i rujanskom razdoblju.

Kandidati moraju ispuniti prijavu preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), koji se nalazi na sljedećoj web-stranici. Dodatne provjere za pojedine studijske programe također su moguće, a detalje treba provjeriti na službenim stranicama fakulteta. Za uspješan upis u prvu godinu prijediplomskih studija, kandidati moraju priložiti određenu dokumentaciju, uključujući ime, prezime, upisni broj, odabir stranog jezika (engleski ili njemački), fotografiju za studentsku iskaznicu te osobnu iskaznicu. Također je potrebno dokazati uplatu upisnine na žiro-račun fakulteta. Za studente koji su prethodno koristili pravo upisa na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja, participacija iznosi 1114,87 eura, koja je podijeljena u dvije rate koje treba uplatiti do određenih datuma.

Prilika za studente: posao u laboratoriju Zavoda za biokemijsko inženjerstvoRazredbeni postupak za upis na visoka učilišta za akademsku godinu 2024./2025. provodi se u srpanjskom i rujanskom roku. Prijave za srpanjski razredbeni rok primaju se do 17. srpnja 2024. godine, do 13:59. Za studijske programe koji zahtijevaju dodatne provjere, rok za prijavu na te provjere je do 2. lipnja 2024. godine. Detalje o iznimkama potrebno je provjeriti u posebnom dijelu natječaja svake sastavnice. Prijave za rujanski razredbeni rok primaju se do 18. rujna 2024. godine do 13:59. Za studijske programe koji zahtijevaju dodatne provjere, rok za prijavu na te provjere je do 26. kolovoza 2024. godine. Detalje o iznimkama potrebno je provjeriti u posebnom dijelu natječaja svake sastavnice.

„Mjesec hrvatske knjige” ima novi vizualni identitet. Provjerite je li odabran najbolji prijedlogPrijave za sve studijske programe provode se preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), koji se nalazi na web-adresi Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Studiji koji imaju slobodna mjesta nakon završetka upisa u srpanjskom razredbenom roku otvaraju se za prijave u rujanskom razredbenom roku. Broj slobodnih mjesta bit će objavljen na oglasnim pločama i internetskim stranicama pojedinih visokih učilišta, kao i na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu te na stranicama NISpVU-a.

Raspisan natječaj za doktorski studij Filozofija i religijske znanostiPrehrambeno-biotehnološki fakultet napominje da je važno da kandidati svoje prijave šalju s vlastite e-mail adrese na upisi-brucosi@pbf.hr, a sve potrebne informacije bit će im dostavljene preko iste adrese nakon uspješnog upisa. Za dodatne informacije i detalje o natječaju za upis, zainteresirani se mogu obratiti fakultetu ili posjetiti službene internetske stranice Sveučilišta u Zagrebu te službenu stranicu NISpVU-a.
IZVOR: PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
FOTO: PIXELFIT