LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Ponavlja se poziv za imenovanje studentskog pravobranitelja na sveučilištu u Puli

Studentskog pravobranitelja imenuje Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na vrijeme od jedne godine, a to može biti student/ica koji/a ispunjava uvjete za člana Studentskog zbora propisane Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

Studentskog pravobranitelja imenuje Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na vrijeme od jedne godine, a to može biti student/ica koji/a ispunjava uvjete za člana Studentskog zbora propisane Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je 18. lipnja 2024. godine objavio ponovljeni Javni poziv za imenovanje Studentskog pravobranitelja. Ovaj poziv ima za cilj poboljšanje zastupljenosti studenata, zaštitu studentskih prava i unapređenje studentskog standarda na Sveučilištu.

Studentski pravobranitelj ima ključnu ulogu u zaštiti prava studenata i poboljšanju njihovog standarda. Studentski pravobranitelj prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava, obavlja druge poslove utvrđene općim aktom Sveučilišta. Ova pozicija osigurava da glas studenata bude adekvatno zastupljen te da se njihova prava i interesi uvijek stavljaju na prvo mjesto.

Splitsko sveučilište i Studentski zbor dodjeljuju potpore za ERASMUS+ najbržim studentima!


Studentskog pravobranitelja imenuje Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na vrijeme od jedne godine, a to može biti student/ica koji/a ispunjava uvjete za člana Studentskog zbora propisane Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. Svi zainteresirani studenti i studentice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli pozvani su da se prijave za ovu važnu ulogu. Rok za prijavu je osam dana od dana objave poziva.

Kandidature se podnose u elektronskom obliku i obavezno moraju sadržavati životopis kandidata, motivacijsko pismo s obrazloženjem kandidature s istaknutim posebnostima zbog kojih se kandidat prijavljuje te potvrdu o statusu studenta. Nepotpune i nepravovremene kandidature neće se razmatrati. Prijave s potpunom dokumentacijom dostavljaju se na adresu elektroničke pošte szbor@unipu.hr s naznakom Javni poziv za imenovanje studentskog pravobranitelja/ice.

MORH dodjeljuje stipendije redovitim studentima iz područja informacijsko komunikacijskih tehnologijaRezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta najkasnije 15 dana nakon isteka roka za prijavu. Nakon što se prijave pregledaju, kandidati će biti pozvani na intervju koji će se održati na sjednici Studentskog zbora te će pravovremeno biti obaviješteni o terminu intervjua i područjima koja će se tijekom intervjua pokriti.

Dodjeljuju se jednokratne naknade studentima roditeljima


Više informacija možete pronaći u tekstu Javnog poziva na sljedećoj poveznici.
IZVOR: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI
FOTO: PEXELS, ILUSTRACIJA