LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Studentski smještaj

Objavljen natječaj za smještaj u osječkim studentskim domovima

Ove se godine studenti mogu prijaviti na natječaj za smještaj u dvama domovima, ali i u novoizgrađenom paviljonu na Kampusu s rokom do 24. srpnja. Donosimo vam detalje za prijavu.

Ove se godine studenti mogu prijaviti na natječaj za smještaj u dvama domovima, ali i u novoizgrađenom paviljonu na Kampusu s rokom do 24. srpnja. Donosimo vam detalje za prijavu.

Studentski centar u Osijeku raspisao je Natječaj za ostvarivanje prava studenata na smještaj i raspodjelu mjesta u studentskim domovima. Prijave se primaju od 1. srpnja do 24. srpnja 2020. godine.

Pravo sudjelovanja u natječaju za smještaj u studentskim domovima imaju svi redoviti studenti državljani Republike Hrvatske i državljani država članica EU s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u RH, koji studiraju u Osijeku na sveučilišnim i stručnim studijima (sadašnji redoviti studenti i redoviti studenti koji će upisati prvu godinu studija akademske godine 2020/2021) te studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija pod uvjetima određenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje.

Izravan domski smještaj ostvaruje se na temelju izvrsnosti i ostalih kriterija koji su propisani u tekstu Natječaja. Svi ostali studenti koji ne ostvaruju pravo na izravan smještaj trebaju priložiti dokumente koji su nabrojani u tekstu Natječaja na ranije navedenoj poveznici.

Natječaj se raspisuje za ostvarivanje prava na smještaj za ukupno 1395 studenata:

  • od toga za 426 studenta za ostvarivanje prava na smještaj u Studentskom domu K. Petra Svačića 1c (istočni i zapadni paviljon),
  • za 776 studenata za ostvarivanje prava na smještaj u Studentskom domu K. Petra Svačića 1c (novi paviljon). U Novom paviljonu osigurano je 537 mjesta za osobe u nepovoljnom položaju. Studenti koji ostvare pravo na smještaj u Novom paviljonu Studentskog doma K.P. Svačića primat će subvenciju za smještaj kod privatnog stanodavca u iznosu od 200,00 kn do useljenja u studentski dom.
  • za 193 studenta za ostvarivanje prava na smještaj u Studentskom domu IGK, I. G. Kovačića 4. U studentskom domu IGK osigurano 139 mjesta za osobe u nepovoljnom položaju. 

Obrasci potrebni za prijavu na Natječaj nalaze se na povezniciPrijave se podnose od 1. srpnja do 24. srpnja 2020. godine na adresu: NOVI STUDENTSKI DOM, Kralja Petra Svačića 1c, 31000 Osijek. Studenti koji su prijavu na natječaj podnijeli u roku, do 24. srpnja 2020, dopunu prijavi (dodatnu dokumentaciju) mogu poslati do 3. kolovoza 2020.

Privremene rang-liste bit će vidljive od 10. kolovoza na internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Studentskog centra u Osijeku i Studentskog doma K. P. Svačića 1c. 

Prigovor na privremenu rang-listu upućuje se u roku od 8 dana od objave rezultata Povjerenstvu za rješavanje prigovora, Studentski dom Kralja Petra Svačića 1c, 31000 Osijek, isključivo poštom preporučeno s naznakom – POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA.

FOTO: STUC OSIJEK