LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
AKADEMSKE KRATICE

Niste sigurni kako pisati akademske nazive i titule? Donosimo vam detaljan vodič

Pisanje akademskih naziva može biti zbunjujuće, ali je ključno za pravilno predstavljanje akademskih postignuća. U ovom članku saznajte kako precizno i pravilno koristiti akademske nazive prema najnovijim zakonskim izmjenama.

Pisanje akademskih naziva može biti zbunjujuće, ali je ključno za pravilno predstavljanje akademskih postignuća. U ovom članku saznajte kako precizno i pravilno koristiti akademske nazive prema najnovijim zakonskim izmjenama.

Korištenje akademskih naziva i titula može biti zbunjujuće, ali je važno za pravilno predstavljanje svojih i tuđih akademskih postignuća. U nastavku vam stoga donosimo kako precizno i pravilno pisati akademske nazive, uzimajući u obzir najnovije izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju. Popis akademskih naziva i njihovih kratica uređuje Rektorski zbor, a popis stručnih naziva s popratnim kraticama kreiraju zajedno Vijeće veleučilišta i visokih škola te Rektorski zbor. 

Akademski nazivi su službene titule koje pojedinci stječu završetkom određenih stupnjeva obrazovanja, a njihovim pravilnim korištenjem pokazuje se poštovanje prema postignućima pojedinca. No često se javljaju brojne nedoumice; piše li se titula ispred imena i prezimena ili iza njega, koja točno kratica što označava i slično. Ipak, situaciju olakšava Zakon koji regulira akademske i stručne nazive.

 

Vrste akademskih naziva

 

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (Baccalaureus/Baccalaurea)


Osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij. U ovom slučaju uz titulu prvostupnika piše se naznaka struke, a iznimno, osobe koje preddiplomski studij završe u znanstvenom području tehničkih znanosti stječu naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka s naznakom struke.
  • primjer: univ. bacc. oec. – sveučilišni prvostupnik ekonomije ili univ. bacc. ing. arch.  – sveučilišni prvostupnik inženjer arhitekture i urbanizma

 

Magistar, odnosno magistar struke 


Objavljene konačne rang-liste: više od 23 tisuće novih studenata kreće na fakultete!


Pojedinac stječe ovaj akademski naziv završetkom diplomskog ili integriranog sveučilišnog studija. Isto kao i kod titule prvostupnika, uz akademski naziv magistra piše se struka. Osim inženjera, iznimku predstavljaju i osobe koje su završile studij medicine, stomatologije ili veterine jer stječu akademski naziv doktor, odnosno doktorica uz naznaku struke, primjerice dr. med. vet
  • primjer: univ. mag. med. dent. – sveučilišni magistar stomatologije ili mag. ing. geoing. – magistar inženjer geoinženjerstva 

 

Doktor znanosti


Osobe stječu ovaj naziv završetkom poslijediplomskog sveučilišnog studija.

  • dr. sc. – za doktore znanosti ili dr. art. za doktore umjetnosti

 

Dodatne smjernice

 

Akademski nazivi mogu biti pisani punim nazivom ili skraćenicom. Između kratica ide zarez, a ne ide točke između svakog slova

Akademski nazivi obično se pišu ispred imena, dok se titula piše iza imena

  •  primjer: dr. sc. Ana Horvat ili Ana Horvat, mag. oec.

 

Potrebno je koristiti odgovarajući oblik naziva za muškarce i žene

 
  • Muški oblik: Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehnike i informacijskih znanosti – univ. bacc. ing. el.
  • Ženski oblik: Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka elektrotehnike i informacijskih znanosti – univ. bacc. ing. el. 

 

Ako pojedinac ima više akademskih naziva, potrebno ih je sve navesti, počevši od najvišeg prema najnižim

  • primjer: dr. sc. Ana Horvat. mag. ing. mech.

 

Pravilno pisanje akademskih naziva važno je za jasnoću i profesionalnost. Slijedeći ova pravila, osigurat ćete da su vaši akademski nazivi točno prikazani. Za detalje i druge nedoumice provjerite najnovije informacije iz Zakona i dokumenta Rektorskog zbora.

IZVOR: ZAKON O AKADEMSKIM I STRUČNIM NAZIVIMA I AKADEMSKOM STUPNJU
FOTO: PIXABAY, ILUSTRACIJA