LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Fakultetsko vijeće bez studenata

Nezakonito donošenje odluka: Zašto još nije sazvana konstituirajuća sjednica Studentskog zbora EFST-a?

Kada će pobjednička lista Jagode Antunović krenuti s obnašanjem funkcije – nije poznato. No uzmimo u obzir činjenicu da se u idućim mjesecima treba održati izbor za dekana, čime problematika izostanka mogućnosti djelovanja Zbora poprima još dublju dimenziju.

Kada će pobjednička lista Jagode Antunović krenuti s obnašanjem funkcije – nije poznato. No uzmimo u obzir činjenicu da se u idućim mjesecima treba održati izbor za dekana, čime problematika izostanka mogućnosti djelovanja Zbora poprima još dublju dimenziju.

Nakon višemjesečnih pokušaja da studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu dobiju svoje predstavnike, to se konačno dogodilo 8. prosinca 2020. Tada je, naime, Izborno povjerenstvo donijelo odluku o pravovaljanosti izbora za Studentski zbor za mandatno razdoblje 2020. – 2022, održanih 30. studenog 2020. Lista Jagode Antunović proglašena je pobjedničkom, a sljedeći je korak bio na dekanici prof. dr. sc. Maji Fredotović – u roku od 15 dana trebala je sazvati konstituirajuću sjednicu, sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (Članak 19., Stavak 6). Međutim, 9. je ožujka 2021, a to još nije učinila.

Nezakonitost odluka Fakultetskog vijeća?

Dakle, protekao je semestar u kojem izabrani Studentski zbor nije imao mogućnost djelovanja. Pritom je potrebno naglasiti da studentski predstavnici nisu mogli sudjelovati u Fakultetskom vijeću, čime se potencijalno krši Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Članak 63., Stavak 5 (NN94/13), naime, nalaže da vijeće fakulteta i umjetničke akademije čine nastavnici, suradnici, studenti i jedan predstavnik zaposlenika, u skladu sa statusom fakulteta ili umjetničke akademije. Njime je propisano da studentski predstavnici, koje sukladno statutu biraju sami studenti, čine najmanje 15% ukupnog broja članova Vijeća. 

Fakultetsko vijeće EFST-a, znači, proteklih je mjeseci donosilo odluke na koje studenti nisu mogli utjecati, poput, primjerice, modela izvođenja nastave u zimskom semestru, ali i niza drugih.

Valja istaknuti da ovo nije prvi put da se odugovlači sa sazivanjem konstituirajuće sjednice. Prije dvije godine, također za vrijeme mandata dekanice Fredotović, tadašnji saziv Zbora stupio je na funkciju u veljači. 

Kada će pobjednička lista Jagode Antunović krenuti s obnašanjem funkcije – nije poznato. No uzmimo u obzir činjenicu da se u idućim mjesecima treba održati izbor za dekana Ekonomskog fakulteta, čime problematika mogućnosti djelovanja Zbora poprima još dublju dimenziju.

Što kaže dekanica prof. dr. sc. Maja Fredotović?

Maji Fredotović poslali smo upit kako bi nam razjasnila tko sada predstavlja studente u Vijeću i zašto još nije sazvala konstituirajuću sjednicu. 
– Sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07), dana 22. listopada 2020. Ekonomski fakultet u Splitu raspisao je (ponovljene) izbore za članove Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Splitu za mandatno razdoblje 2020. – 2022. godine. Izbori su održani dana 30. studenog 2020. godine.

Uvidom u dokumentaciju o provedbi dotadašnjeg postupka izbora, utvrđeno je neslaganje nalaza, zaključaka i odluka Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za prigovore. Zbog toga je 17. prosinca 2020. godine Fakultet zatražio nadzor nad zakonitosti provedbe dotadašnjeg tijeka postupka izbora. Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH uputilo je zahtjev Sveučilištu u Splitu za očitovanjem po navedenom predmetu, o čemu je Ekonomski fakultet obaviješten dopisom Ministarstva 23. prosinca 2020. godine.

Ekonomski fakultet u Splitu zamolio je Sveučilište u Splitu informaciju o statusu ovog predmeta dopisom od 18. veljače 2021. godine, na koji još nije stigao odgovor. Do okončanja postupka, Fakultetsko vijeće i druga radna tijela Fakulteta rade bez predstavnika Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta. – napisala nam je dekanica.
Potvrdila nam je, dakle, da se odluke donose bez studenata i da nije poznato do kada će to trajati.


Neslaganje Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za prigovore na koje se referira dekanica?

Podsjetimo, još su 1. rujna 2020. raspisani prvi studentski izbori koji su se trebali održati 2. listopada 2020. Međutim, Izborno povjerenstvo proglasilo je listu Bruna Galića nepravovaljanom (listu na kojoj se nalaze asistenti, odnosno zaposlenici fakulteta) – u Odluci su tada kao razlozi odbijanja navedeni izostanak potpisa nositelja liste te pogrešno navođenje godine studiranja studentice s liste u dva navrata. Prigovor koji je uslijedio uvažilo je Povjerenstvo za prigovore (koje čine uglavnom profesori) – donijelo je odluku da je lista poništena bez osnove te da se izbori nastavljaju s dvije liste. Prvi izbori u konačnici su poništeni zbog nepravilnosti u njihovoj realizaciji – članovi Biračkog odbora koje je odabralo Izborno povjerenstvo nisu se pojavili u drugoj smjeni. Potom su raspisani drugi izbori za 30. studenog, i to s novim Izbornim povjerenstvom i Povjerenstvom za prigovore. Lista na čelu s Brunom Galićem ponovno se proglašava nepravovaljanom zbog – kršenja dvaju zakona.

Tada smo, naime, neslužbeno doznali da je Izborno povjerenstvo zatražilo mišljenje Sveučilišta te da se ono izjasnilo poručivši da kandidati nemaju pravo konzumirati glas u tijelima fakulteta kao zaposlenici i kao studenti jer se time krši prethodno razjašnjen članak 63, stavak 5. (NN94/13) Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, članak 9, stavak 2. u kojem stoji da se na izborima za studentski zbor bira najmanje onoliko članova studentskog zbora koliko u senatu sveučilišta, odnosno vijeću visokog učilišta ima studentskih predstavnika. Dakle, ako asistenti koji su se nalazili na listi Bruna Galića konzumiraju glas kao zaposlenici ne konzumiraju glas kao studenti sukladno Zakonu – broj studentskih glasova nije dovoljan, odnosno studenti ne čine propisanih 15% ukupnog broja članova Vijeća.
FOTO: STUDENTSKI.HR