LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Problemi na EFZG-u

Na Ekonomiji u Zagrebu matematiku predaje – student?

Prof. dr. sc. Boško Šego, umirovljeni profesor s Katedre za matematiku na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, već dulje vrijeme progovara o načinima na koje su zakinuti studenti tog fakulteta. Sada nam otkriva da vježbe iz matematike na tom fakultetu drži student.

Prof. dr. sc. Boško Šego, umirovljeni profesor s Katedre za matematiku na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, već dulje vrijeme progovara o načinima na koje su zakinuti studenti tog fakulteta. Sada nam otkriva da vježbe iz matematike na tom fakultetu drži student.

I ove akademske godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nastavljaju se problemi. Kao ni na većini fakulteta, nije se znalo hoće li se nastava održavati uživo ili online, no studenti Ekonomije nisu znali ni kada im točno nastava počinje. 

Prema javno dostupnom akademskom kalendaru, nastava je trebala početi 27. rujna 2021. Međutim, studentima je, nakon Odluke donesene na sjednici Fakultetskog vijeća 20. rujna, javljeno da će nastava započeti 4. listopada. U obavijesti je navedeno da se nastava odgađa kako bi studenti i nastavnici imali dovoljno vremena da se adekvatno pripreme za nadolazeći semestar. Ipak, prof. dr. sc. Boško Šego razlog odgode početka nastave pronalazi u tome što svega tri dana prije početka nastave nije bilo poznato tko će studentima držati vježbe iz matematike

– Možda pravi razlog za odgodu ipak treba potražiti u činjenici da prodekan za nastavu izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković nije uspio osigurati izvođače za sve oblike nastave svih kolegija? Primjerice, iz satnice koju sam kao tada još aktualni pročelnik Katedre za matematiku dobio 24. rujna 2021. vidljivo je da za čak 12 grupa vježbi iz Matematike nije definiran (pronađen?) vanjski suradnik. – istaknuo je prof. dr. sc. Boško Šego. 

Dio satnice u kojoj se definiraju termini i dvorane za izvođenje nastave iz Matematike za nepoznate vanjske suradnike / FOTO: Privatna arhiva (prof. dr. sc. Boško Šego)


Gdje je nestao nastavni kadar?


U otvorenom pismu dekanu Ekonomskog fakulteta, prof. dr. sc. Jurici Pavičiću, profesor Šego govorio je o problemu nedostatka nastavnog kadra na Katedri za matematiku. Budući da ih nema tko predavati, izborni kolegiji na Katedri se zamrzavaju, a, uzimajući u obzir kadrovsku situaciju na Katedri, situacija se može samo pogoršavati. Kako je do toga došlo, opsežno smo pisali – nastavnici na Katedri za matematiku (profesor Šego te njegova mlada kolegica i mladi kolega) morali su zbog prijetnji i problema s Upravom Fakulteta potražiti stručnu psihološku pomoć. Mlada docentica, koja je inače u 5% najboljih znanstvenica iz područja ekonomije na svjetskoj razini, odlučila je napustiti Ekonomski fakultet zbog svega što je na Fakultetu proživjela.

Katedra, a i Fakultet, već je tada bio u problemima što se tiče nastavnog kadra. Na sjednici Fakultetskog vijeća održanog 5. listopada 2021. izabrani su vanjski suradnici (i) za kolegij Matematika. Katedra za matematiku je 1. listopada 2021. poslala prijedlog za četiri suradnika, a prodekan Jaković 4. listopada 2021. dodao još četiri (za koje Katedra nije znala), što je vidljivo iz dnevnog reda i materijala Vijeća.

Iz materijala Fakultetskog vijeća zakazanog za 5. listopada 2021.– prijedlog Katedre za matematiku / FOTO: Privatna arhiva (prof. dr. sc. Boško Šego)


Budući da navedene četiri vanjske suradnice nisu mogle pokriti sve grupe vježbi iz Matematike, a Katedra nije mogla angažirati dodatne suradnike, prodekan Jaković još je tijekom ljeta obećao da će ih on naći. Rezultat tog njegovog angažmana je sljedeći prijedlog koji je uputio Vijeću, također za sjednicu zakazanu za 5. listopada 2021.

Iz materijala Fakultetskog vijeća zakazanog za 5. listopada 2021.– prijedlog prodekana Jakovića / FOTO: Privatna arhiva (prof. dr. sc. Boško Šego)


Umjesto vrhunskih stručnjaka – prosječan student


Na priloženim materijalima za sjednicu Vijeća prvi se put spominje Matko Radović koji, u trenutku kada je predložen za vanjskog suradnika na Katedri za matematiku, još uvijek nije diplomirao

– Priloženi CV Matka Radovića se sastoji od 2 stranice: prva je kreirana 22. listopada 2019, a druga 1. listopada 2021. I nigdje se ne navodi da je kandidat diplomirao. – govori nam profesor Šego.

O prijedlogu Matka Radovića, kao vanjskog suradnika na Katedri za matematiku, Katedra uopće nije imala prilike raspravljati

– Kao stvarni autori navedenog prijedloga Vijeću na sastanku Katedre (mjesec i pol dana nakon Vijeća) se spominju prof. dr. sc. Josip Matejaš i izv. prof. dr. sc. Tunjo Perić, ali Katedra za matematiku nije imala prigodu o tom prijedlogu raspravljati prije Vijeća održanog 5. listopada 2021. – otkriva nam profesor Šego. 

Štoviše, spomenuti je student, govori nam profesor Šego, iz kolegija Matematika, iz kojeg bi trebao izvoditi vježbe, imao trojku. Katedra za matematiku, inače, studente koji imaju trojku ne bi predložila ni za demonstratore. 

Temeljem na Vijeću usvojenih prijedloga, u satnicu 1. godine stavljena su i imena vanjskih suradnika na Katedri za matematiku, pa tako i studenta Matka Radovića koji se u satnici spominje na 2 mjesta: četvrtak 18 – 21 i petak 18 – 21. 

Preslike iz satnice iz kojih je vidljivo da je Matko Radović uključen u nastavni proces kao vanjski suradnik na kolegiju Matematika / FOTO: Privatna arhiva (prof. dr. sc. Boško Šego)

– I tako je bilo sve do početka studenoga kada je, nakon što sam indirektno obavijestio dekana Pavičića da Radović nije diplomirao, iz satnice izbrisano ime i prezime studenta, ali sve drugo (termin, dvorana, grupa, status vanjskog suradnika) je ostalo nepromijenjeno. – otkriva profesor Šego. 

Preslika iz satnice u kojoj se ne navodi prezime i ime vanjskog suradnika za kolegij Matematika FOTO: Privatna arhiva (prof. dr. sc. Boško Šego)
 


Znali da nije diplomirao, a svejedno ga predložili


Izv. prof. dr. sc. Tunjo Perić s Katedre za matematiku Radovićevim je grupama trebao držati predavanja, no, kako je Perić rekao dekanu i ostalim članovima Katedre za matematiku, on je s tim grupama izvodio i vježbe. To je i logično jer, kako tvrdi naš sugovornik, profesor Perić od početka je morao znati da Radović nije diplomirao. 

– Naime, kada je 24. rujna 2021. na Vijeću diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije, smjer Financije i Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija, smjer Financije odobrena tema rada Radoviću (Obveznice katastrofe) tada je izabrano i povjerenstvo za obranu diplomskog rada, a upravo izv. prof. dr. sc. Tunjo Perić je potvrđen za mentora a prof. dr. sc. Josip Matejaš za člana povjerenstva za obranu. Obrana rada je zakazana za 12. studenoga 2021. i nakon toga se prof. dr. sc. Josip Matejaš i kod dekana Pavičića i na sjednici Katedre za matematiku zalagao da Matko Radović izvodi vježbe iz Matematike kako je u listopadu bilo navedeno u satnici. No, premda je kolega Radović obranio diplomski rad, on do pisanja ovog teksta (prije podne 29. studenog 2021.) nije završio studij na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, jer prema Pravilniku o izradi pisanih radova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta Zagreb poslije obrane diplomskog rada student je dužan obaviti postupak samoarhiviranja diplomskog rada u Repozitorìj Ekonomskog fakulteta – Zagreb. Tada  njegov rad postaje vidljiv u Repozitoriju i na taj način dostupan zainteresiranoj javnosti. Student Radović to još nije učinio budući da njegov diplomski rad nije vidljiv u Repozitoriju Ekonomskog fakulteta – Zagreb. Nakon što je student obavio postupak samoarhiviranja diplomskog rada u Repozitorij i u indeks dobio pečat Knjižnice o ispunjenju te obveze, u Referadu donosi popunjene i od strane povjerenstva za obranu diplomskog rada potpisane dokumente (indeks, prijavnicu za diplomski rad i zapisnik o obrani diplomskog rada te prethodno u Referadi ovjereni primjerak diplomskog rada). Nakon toga dobiva potvrdu o završetku integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, a diploma i dopunska isprava o studiju mu se uručuju na javnoj promociji. Nadalje, očito je da ono što o izvođaču vježbi iz Matematike s grupama 1_2_1_ BRA-ČOLJ i 1_2_2_ČAM-DOLJ piše u javno dostupnoj satnici nije istina, jer ako je istina da zaposlenik Fakulteta izv. prof. dr. sc. Tunjo Perić po vlastitoj tvrdnji izvodi vježbe, onda to ne čini vanjski suradnik. – ističe profesor Šego.

Inače, u satnici 1. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija poslovne ekonomije vanjski suradnik se spominje 51 put. Samo na dvama mjestima i upravo tamo gdje je u satnici do početka studenog ispred vanjski suradnik pisalo RADOVIĆ MATKO, MAT vanjski suradnik sada piše samo MAT vanjski suradnik. Na preostalih 49 mjesta ispred vanjski suradnik uredno se navodi prezime i ime tog suradnika. 


Studente se zakida, dekan ne reagira


Uz Matka Radovića nova vanjska suradnica na Katedri za matematiku je i dr. sc. Kraljević koja je sa 65 godina u cijeloj svojoj karijeri objavila manje znanstvenih radova nego već spomenuta mlada znanstvenica u sedam mjeseci znanstvenog rada u novoj sredini. 

– Mlada znanstvenica, koja je zbog prijetnje dekana Pavičića izrečene 29. siječnja 2021. na sastanku Uprave Fakulteta s članovima Katedre za matematiku napustila Fakultet (vidjeti članak) i od svibnja 2021. radi u uglednoj hrvatskoj instituciji, od kolovoza je među 5% najboljih znanstvenica u polju ekonomije u svijetu i otkako je u novoj sredini (gotovo 7 mjeseci) objavila je više radova u uglednim časopisima nego dr. sc. Kraljević (nova vanjska suradnica na Katedri za matematiku koja je u 66. godini a ima uz magistarski rad i disertaciju samo jedan samostalni znanstveni rad!) u cijelom svom radnom vijeku! Ali Fakultetu (točnije Dekanu) trebaju poslušnici, a ne u svijetu prepoznati znanstvenici. Akreditacije se ionako ne dobivaju po stvarnim zaslugama, nego bitno drugačije! – kritičan je profesor Šego. 

Profesor već dulje vrijeme progovara o tome da su studenti zakinuti, a sa svim je činjenicama upoznat i dekan Fakulteta. Ipak, još uvijek se ništa nije promijenilo.

– I ove je godine dekan u pozdravnom govoru ponovio studentima da su izabrali Fakultet na kojem ćete upoznati i izuzetne kolegice i kolege, nastavnike i nastavnice. Da, izabrali su Fakultet koji je jedinstven jer u izvođenju nastave (mislim na onaj dio koji je određen satnicom) po opisanome sudjeluju izvođači od studenata do professora emeritusa. Jasno je da studenti ne bi smjeli učestvovati u nastavnom procesu kao samostalni akteri u nastavi, a (prema čl. 89. Statuta Sveučilišta u Zagrebu) professor emeritus može sudjelovati u znanstvenoistraživačkom ili umjetničkom radu i u izvođenju dijela nastave na sveučilišnim poslijediplomskim studijima, biti članom povjerenstva u postupcima izbora u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja te u postupcima za stjecanje doktorata znanosti, a iznimno, na temelju posebne odluke vijeća sastavnice ili vijeća područja, može biti mentorom doktorskog rada ili završnog rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju. Je li tako na Ekonomskom fakultetu – Zagreb? Pogledajte detaljno satnicu i vidjet ćete da nije! – govori profesor Šego. 

Opisana i slična ponašanja jako štete ugledu Fakulteta, smatra profesor.

– Davno je prošlo vrijeme kada su se problemi mogli riješiti unutar kuće. Sada preostaje informirati i alarmirati svekoliku javnost, upoznati studentsku populaciju koja će se, nažalost, sa sve manje ponosa hvaliti na kakvom fakultetu studiraju. Može li se nešto učiniti da se barem umanji šteta po ugled Fakulteta? Sve dok se ne kazne glavni krivci za posljednja zbivanja, nemoguće je očekivati početak oporavka. Počevši sa smjenom dekana Tipurića (2010), gotovo kontinuirano se narušava ugled Fakulteta i krajnje je vrijeme da krivci snose odgovornost. U ovom slučaju su to oni koji su Vijeću davali netočne, čak neistinite informacije i bili potpuno svjesni da je riječ o neistinama. Prvenstveno mislim na prodekana Jakovića i dva člana Katedre za matematiku (prof. dr. sc. Josipa Matejaša i izv. prof. dr. sc. Tunju Perića) koji su znali da osoba koju predlažu Vijeću za vanjskog suradnika na Katedri za matematiku nije diplomirala, a s tim činjenicama nisu upoznali ni Katedru ni Vijeće. Preostaje nadati se da će naše najstarije sveučilište i najstariji ekonomski fakultet u idućoj kalendarskoj godini dobiti boljeg rektora, odnosno boljeg dekana. Neki tvrde da još nismo dosegnuli dno. Živi bili pa vidjeli!

FOTO: IVAN PERKOV/STUDENTSKI.HR