LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
„Ars Nautica: Seafaring through the Ages“

Mediteranska pomorska baština tema je ljetne škole u Dubrovniku

Sveučilište u Zadru u suradnji sa Sveučilištem Aix-Marseille organizira ljetnu školu u Dubrovniku za ljubitelje tradicijske i arheološke baštine drvene brodogradnje.

Sveučilište u Zadru u suradnji sa Sveučilištem Aix-Marseille organizira ljetnu školu u Dubrovniku za ljubitelje tradicijske i arheološke baštine drvene brodogradnje.

Ako ste zainteresirani za tradicijsku i arheološku baštinu drvene brodogradnje, željeli biste prezentirati vlastiti istraživački projekt, a uz to ste i studenti diplomskog studija, doktorandi ili postdoktorandi, možete se prijaviti na ljetnu školu mediteranske pomorske baštine. Ljetna škola Ars Nautica: Seafaring through the Ages u organizaciji Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta Aix-Marseille održava se u Dubrovniku u razdoblju od 3. do 10. lipnja 2017. 

Ova škola jedna je od aktivnosti projekta Hrvatske zaklade za znanost AdriaS – Archaeology of Adriatic Shipbuilding and Seafaring. Osnovni je cilj projekta poticanje i razvijanje sustavnog interdisciplinarnog istraživanja arheoloških i povijesnih svjedočanstava o istočnojadranskoj brodogradnji i plovidbi, a jedan od ciljeva jest razvijanje dinamične međunarodne mreže stručnjaka i mladih istraživača. Projekt AdriaS bavi se svim vremenskim razdobljima ljudske povijesti (prapovijest, antika, srednji i rani novi vijek), i to aktivnim terenskim radom, arhivskim istraživanjima i eksperimentiranjem u području virtualne stvarnosti.

Dokumenti koji su vam potrebni za prijavu su ispunjeni obrazac prijave, kratki životopis i prezentacija istraživanja. Program, prijavnica i detalji dostupni su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zadru. Prijaviti se možete do 15. ožujka 2017. 

FOTO: WIKIPEDIA