LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Financijska podrška

Studentima slavonskog grada dodjeljuje se stipendije u mjesečnom iznosu od nekoliko stotina kuna

Grad dodjeljuje stipendije za sve redovne studente prve, druge, treće, četvrte, odnosno završne godine studija osim apsolvenata u mjesečnom iznosu od 500 kn.

Grad dodjeljuje stipendije za sve redovne studente prve, druge, treće, četvrte, odnosno završne godine studija osim apsolvenata u mjesečnom iznosu od 500 kn.

Za akademsku godinu 2021/2022. Grad Lipik dodijelit će studentske stipendije za sve redovne studente prve, druge, treće, četvrte, odnosno završne godine studija osim apsolvenata u mjesečnom iznosu od 500 kn.

Pravo prijave na natječaj imaju studenti:
  • koji su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju jednim od dokumenata kojima se temeljem propisa dokazuje državljanstvo
  • koji imaju status redovnog studenta, što dokazuju potvrdom o upisu u akademsku godinu za koju se podnositelj prijave natječe, a koju je izdalo visoko učilište
  • koji imaju prebivalište na području Grada Lipika kontinuirano najmanje 3 godine od dana objave natječaja, što dokazuju potvrdom nadležnog tijela o prebivalištu
  • koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim davateljima stipendija ili ne ostvaruju drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježja stipendije studentskog kredita, što dokazuju pisanom izjavom podnositelja prijave odnosno roditelja/staratelja malodobnog podnositelja prijave ovjerenoj kod javnog bilježnika.
Stipendije se studentima odobravaju na osnovu sljedećih mjerila i kriterija: vrste studija, godina studija, uspjeh u prethodnoj godini studija, sudjelovanje na natjecanjima, socioekonomski status, deficitarnost studija. 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti do 18. 10. 2021. godine, a popis potrebne dokumentacije nalazi se na poveznici
FOTO: UNSPLASH