LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
SUBVENCIJA PUTNIH TROŠKOVA

Split dodjeljuje naknade za putni trošak studentima koji idu na Erasmus

Na Poziv se može prijaviti u papirnatom obliku i putem e-pošte.

Na Poziv se može prijaviti u papirnatom obliku i putem e-pošte.

Objavljen je Poziv za dodjelu naknade dijela putnih troškova studentima iz programa ERASMUS+ studija u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za akademsku godinu 2021/2022.

Prijava na spomenuti Poziv podnosi se na obrascu koji je moguće preuzeti na mrežnoj stranici ili u pisarnici Grada Splita svakim radnim danom od 8:00 do 15:00.

Ako se prijavljujete u papirnatom obliku, prijavu je potrebno poslati preporučenom poštom na adresu Grad Split – Ured Grada, 21000 Split – Obala kneza Branimira 17, s naznakom Prijava za dodjelu naknade dijela putnih troškova studentima iz programa ERASMUS+ studija, a može se i osobno predati u pisarnici Grada Splita na istoj adresi.

Prijaviti se, osim toga, može i online, putem elektroničke pošte, na adresu e-pošte: pisarnica@split.hr s naznakom Prijava za dodjelu naknade dijela putnih troškova studentima iz programa ERASMUS+ studija.

Kontakt telefon, puni tekst Poziva kao i obrazac za prijavu dostupni su na poveznici.
FOTO: PIXABAY