LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Financijska potpora

Raste iznos državne socio-ekonomske stipendije

Objavljen je novi pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa.

Objavljen je novi pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je novi pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa, koji je trenutno u e-savjetovanju. 
 
VEZANO: STEM stipendije uvode se i za studente nastavničkih studija; svima značajno raste iznos

Pravo na državnu stipendiju i dalje imaju redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj:
 •  na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima
 • studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije
Stipendija se dodjeljuje u tri kategorije i, to pod sljedećim uvjetima: 

D-1 – kategorija:
 • ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom;
 • status djeteta poginule, umrle i nestale osobe, status djeteta mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata ili status mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata, koji se dokazuje rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu nadležnoga upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba;
 E – kategorija:
 •  ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 100% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom;
 P – kategorija:
 • utvrđeno postojanje oštećenja organizma ili oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 • status osobe koja je pod skrbništvom ili je kao dijete bila pod skrbništvom ili joj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili joj je kao djetetu bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi
Među uvjetima je i status studenta na poslijediplomskom sveučilišnom studiju, zatim da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 100% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom i da je stipendist bez zasnovanoga radnog odnosa.
 
Pravo na dodjelu državne stipendije ne mogu ostvariti studenti:
 •  koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, osim ako je student upisan prvi put na prvu godinu studija;
 •  koji su na tome studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu;
 •  koji su u akademskoj godini prijave na natječaj drugi put u statusu redovitoga studenta upisali prvu godinu studija na istoj razini studija (odnosi se isključivo na studente koji su u akademskoj godini  prijave na natječaj promijenili studijski program);
 •  koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitoga studenta upisivali studijski program na istoj razini studija;
 •  koji su već stekli kvalifikaciju na razini studija na koju su upisani.
Pravo na dodjelu državne stipendije, također,  ne mogu ostvariti studenti koji imaju upisano mirovanje obveza u akademskoj godini prijave na natječaj. 

Najveća novost je veći iznos stipendije. Državna stipendija isplaćivat će se u najmanje devet mjesečnih rata od najmanje 1.506,90 HRK / 200,00 EUR  do 15. u mjesecu. Uz to, ako su za to osigurana sredstva u Državnome proračunu Republike Hrvatske, ministar može u natječaju za dodjelu državnih stipendija propisati i dodjelu većega mjesečnog iznosa stipendije i/ili dodjelu stipendija u većem broju mjesečnih rata.

Cijeli tekst predloženog Pravilnika moguće je pročitati na poveznici.

FOTO: UNSPLASH