LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Kulturna razmjena

Japanska Fondacija financijski potpomaže kulturno-umjetničke aktivnosti

Uz financijsko potpomaganje izložbi, predavanja i radionica, kandidatima se pruža i prilika za suradnju sa stručnjacima na kulturno-umjetničkom polju.

Uz financijsko potpomaganje izložbi, predavanja i radionica, kandidatima se pruža i prilika za suradnju sa stručnjacima na kulturno-umjetničkom polju.

Arts and cultural exchange programima Japanska Fondacija u više od 25 zemalja svijeta promovira svoju kulturu i umjetnost. Trenutno je raspisan natječaj za nekolicinu programa kojima će ujedno nagraditi one koji su u istima pronašli strast. Također, kroz njih će pripomoći u razvijanju i lokalnih kultura obrazovanjem zainteresiranih kandidata i suradnjom sa stručnjacima na tom području. U to se ubrajaju financijski potpomognute umjetničke izložbe, predavanja i radionice

Raspisan natječaj za kulturnu razmjenu u sklopu programa Umjetnost i kulturna razmjenaJapanski jezik u inozemstvu te Japanski studiji u inozemstvu i intelektualna razmjena, odnosi se na razdoblje 2018/2019. godine te na projekte koji će se realizirati u razdoblju od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. godine Unatoč tome, kandidati pri biranju moraju pripaziti jer rokovi prijave nisu isti za sve programe.

Japanese – Language Education Overseas program je kojem je cilj učiniti japanski jezik dostupnijim i lakšim za učenje. Kandidati bi bili dio već postojeće strukture i ne bi bili opterećeni njezinom izgradnjom. Program je specifičan za svaku zemlju, a izvodi se kroz razne manifestacije i škole japanskog jezika. Kandidatima je dostupno usavršavanje već postojećeg znanja japanskog jezika ili prilka za predavanje istoga u zemljama gdje Japanska Fondacija smatra da je najpotrebije.

Japanese Studies Overseas and Intellectual Exchange program ima za cilj unaprijediti shvaćanje japanske kulture i jezika u američkim zemljama. Razvojem ljudskih resursa organizacija potiče dijalog i utjecanje na zajedničke probleme te traženje rješenja. Program je specifično orijentiran prema razvijanju suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i promoviranju japanske kulture.

Potrebno je pažljivo pročitati upute i programe te prijave na vrijeme predati Veleposlanstvu Japana.
 

 

FOTO: STUDENTSKI.HR