LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Financijska potpora

HNB stipendira studente ekonomije, matematike, računarstva, prava i građevinarstva s 3000 kn mjesečno

Hrvatska narodna banka otvorila je natječaj za stipendiranje osam studenata, a moguće je i kasnije zaposlenje u tvrtki. Donosimo vam potreban popis dokumentacije.

Hrvatska narodna banka otvorila je natječaj za stipendiranje osam studenata, a moguće je i kasnije zaposlenje u tvrtki. Donosimo vam potreban popis dokumentacije.

Hrvatska narodna banka raspisala je natječaj za stipendiranje osam studenata iz nekoliko područja. Dvije su stipendije namijenjene studentima ekonomije, dvije studentima matematike te dvije studentima računarstva, a po jedna stipendija dodjeljuje se studentu ili studentici prava i građevinarstva u iznosu od 3000 kuna na mjesec. Rok je za prijavu 30. rujna 2020. godine.

Oni koji se odluče na prijavu moraju biti redoviti studenti integriranog (preddiplomskog i diplomskog studija), preddiplomskog studija ili diplomskog studija te imati završenu najmanje prvu godinu studija i državljanstvo Republike Hrvatske. Kako se ističe na službenoj stranici HNB-a, poželjno je da se studijski programi ili smjerovi programa odvijaju na fakultetima na kojima se stječu kompetencije za obavljanje poslova ekonomista istraživača, administratora sustava, administratora baza podataka, mrežnih administratora i programera ili onima na kojima se stječu kompetencije u kojima se traži sposobnost za poslove matematičkoga modeliranja, primjene analitičkih i numeričkih metoda, financijskog prava, tehničke podrške i slično. 

Prijavu započinjete ispunjavanjem obrasca dostupnog na stranici HNB-a koji potom šaljete na e-adresu ljudski.resursi@hnb.hr s naznakom PRIJAVA ZA STIPENDIJU. Osim toga, morate priložiti i sljedeće dokumente:

  • potvrdu fakulteta/visokog učilišta o statusu redovitog studenta, nazivu upisanog studijskog programa ili smjera programa, studijskoj godini koja je u trenutku prijave na natječaj u tijeku te akademskoj godini prve godine upisa studija
  • prijepis ocjena cijelog studija s naznačenim prosjekom ocjena, od upisane prve godine studija pa do trenutka prijave za stipendiju, ovjeren od strane fakulteta/visokog učilišta,
  • presliku osobne iskaznice
  • motivacijsko pismo odnosno pismo ponude za rad u Hrvatskoj narodnoj banci.

Moguća dopuna dokumentaciji (preporuke, potvrde o nagradama i slično) po potrebi šalje se naknadno, odnosno tijekom odabira kandidata, kao i osnovna dokumentacija, preporučenom poštom na sljedeću adresu:

HRVATSKA NARODNA BANKA
Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb
Sektor podrške poslovanju
Direkcija za upravljanje ljudskim resursima
s naznakom Prijava na natječaj za dobivanje stipendije Hrvatske narodne banke u 2020.

Pitanja i nedoumice možete telefonski uputiti Branki Šerić (01 4565 064), Aniti Gajski (01 4565 044) i/ili Marici Vrban (01 4590 351).

Obveze stipendista odnose se na redoviti upis u svaki sljedeći semestar ili akademsku godinu, dostavljanje potvrde fakulteta/visokog učilišta o položenim ispitima s naznakom prosjeka ocjena po semestru te završetak studija do maksimalno šest mjeseci nakon završetka posljednjeg semestra, posljednje upisane akademske godine.

Hrvatska narodna banka obvezuje se isplaćivati stipendiju u iznosu od 3000 kuna mjesečno od semestra, mjeseca i kalendarske godine u kojoj se zaključi ugovor o stipendiranju, i to najkasnije do 15. u mjesecu te ponuditi korištenje stručne knjižnice HNB-a.

FOTO: FLICKR