LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Protivljenje Nezavisnom sindikatu znanosti i visokog obrazovanja

Hrvatski sveučilišni sindikat: „Vilim Ribić neizravno poziva poslodavce da slobodno zlostavljaju radnike”

Prenosimo priopćenje Hrvatskog sveučilišnog sindikata koji tvrdi da sindikat Vilima Ribića brani poslodavca koji je zlostavljao svog radnika te napada pravomoćnu sudsku presudu kojom je to utvrđeno.

Prenosimo priopćenje Hrvatskog sveučilišnog sindikata koji tvrdi da sindikat Vilima Ribića brani poslodavca koji je zlostavljao svog radnika te napada pravomoćnu sudsku presudu kojom je to utvrđeno.

Nakon što je Nezavisni sindikat znanosti i visokoga obrazovanja uputio otvoreno pismo članovima Senata Sveučilišta u Zagrebu izražavajući protivljenje zbog suspenzije Vesne Vlahović-Štetić s dužnosti dekanice Filozofskog fakulteta, oglasio se i Hrvatski sveučilišni sindikat. On pak tvrdi da je riječ o shizofrenoj situaciji u kojoj sindikat Vilima Ribića brani poslodavca koji je zlostavljao svog radnika te napada pravomoćnu sudsku presudu kojom je to utvrđeno.
Vezano:

Priopćenje Hrvatskog sveučilišnog sindikata u nastavku prenosimo u cijelosti: 
– Interesna udruga, registrirana pod imenom Nezavisni sindikat znanosti i visokoga obrazovanja, uputila je 13. srpnja 2020. Otvoreno pismo svim članovima Senata Sveučilišta u Zagrebu. Na poticaj suspendirane dekanice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. Vesne Vlahović-Štetić, koja im se obratila, pismom se protive njezinu razrješenju s položaja dekana, što je točka dnevnoga reda sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 14. srpnja 2020.

Osnovna zadaća sindikata trebala bi biti zaštita prava radnika u odnosu na poslodavca. Ovdje se pak očituje shizofrena situacija u kojoj sindikat Vilima Ribića brani poslodavca koji je zlostavljao/mobingirao svoga radnika pa napada pravomoćnu sudsku presudu kojom je to utvrđeno. Ribićev sindikat time je svakako izašao izvan svoje nadležnosti i prirodne uloge te nije jasno šalje li time poruku hrvatskoj javnosti da je poželjno da poslodavac zlostavlja svoje radnike u znanosti i visokom obrazovanju? U svjetlu otvorenoga pisma groteskno je da u Statutu te organizacije stoji da su joj ciljevi i zadatci: d) zaštita dostojanstva i ugleda zaposlenika u znanosti i na visokim učilištima.

Više od dvije trećine otvorenoga pisma polemizira s pravomoćnom sudskom presudom i pokušava je dovesti u pitanje. To je izvrstan primjer privatističkoga shvaćanja Vilima Ribića o tom što su javni prostor, zajedničko dobro i ustavne vrjednote. Tragikomično je što je otvoreno pismo poslano u ime udruge građana koja kao opće ciljeve i zadatke u svojem Statutu na prvom mjestu navodi: zalaganje za poštivanje ljudskih sloboda i prava, pravne države. Za kakva se ljudska prava zauzima sindikat koji i nakon pravomoćno utvrđene povrjede ljudskoga dostojanstva relativizira kršenje ljudskih prava na nekad najvećem fakultetu u zemlji? Na koji način poštuje pravnu državu onaj tko se ne pokorava pravomoćnoj presudi, nego huška i podbunjuje protiv nje, izvrće je i obezvrjeđuje?

Sindikalna organizacija koja se postavlja kao vrhovni arbitar u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja među svoje opće ciljeve i zadatke uvrstila je: podršku borbi protiv nezakonitoga djelovanja, prekoračenja ovlaštenja, zloupotreba položaja, nemoralnoga postupanja i kriminala u društvu, a osobito u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Otvoreno pismo od 13. srpnja 2020. potvrđuje kako lako nastane otklon od istine i čestitosti kad se unaprijed zauzme strane i sve ciljeve i zadatke stavi u službu devijantnosti i pervertiranoga sindikalizma.

U sudskom postupku pravomoćno je utvrđeno da je dekanica Vlahović-Štetić mobingirala i šikanirala radnika Filozofskog fakulteta prof. Antu Čovića. Ribićev sindikat to poriče i, suprotno svemu što su sudovi utvrdili, tvrdi da je zaposlenik Filozofskoga fakulteta dekanici bio nadređena osoba s kojom pri tome gotovo da osobno nije komunicirala.

Sudovi su proveli postupak da utvrde je li tužitelj [Ante Čović] uznemiravan na radnom mjestu od strane dekanice tuženika [Vesne Vlahović-Štetić], te je li postupanje dekanice tuženika prema tužitelju dovelo do povrede ugleda, časti i dostojanstva tužitelja (Presuda od 26. 6. 2020, str. 2).

Sindikat u otvorenom pismu poučava članove Senata da ta presuda nije donesena protiv dekanice prof. dr. sc. Vlahović-Štetić (nego protiv Filozofskog fakulteta), niti je presudom dekanica na bilo što osuđena. No, Županijski sud u Zagrebu utvrdio je kako je tužitelj opisanim postupcima dekanice tuženika [Vesne Vlahović-Štetić] bio izložen šikaniranju-mobingu i da je tužitelj u konkretnom slučaju dokazao da je bio izložen mobingu na radnom mjestu, čime mu je povrijeđeno dostojanstvo, ugled i čast (Presuda od 26. 6. 2020, str. 7). Gospođa Vlahović-Štetić bila je odgovorna osoba pravne osobe Filozofskog fakulteta, ovlaštena zastupati Fakultet pojedinačno i samostalno. Njezinu je osobnu odgovornost sud utvrdio izvan svake sumnje. Da nije, ne bi bio presudio da su radniku u sklopu radnoga odnosa postupcima dekanice povrijeđeni dostojanstvo, ugled i čast. Sud je naložio da Filozofski fakultet zbog povrjede dostojanstva osobe radniku treba platiti naknadu i sudske troškove. Presuda je pravomoćna, pa je prof. Vlahović-Štetić u najmanju ruku osuđena da mora potpisati platni nalog kojim se provodi sudska odluka.

Hrvatski sveučilišni sindikat još je 15. studenoga 2019. zatražio ostavku prof. Vesne Vlahović-Štetić na dužnosti dekanice zbog sustavnoga progona neistomišljenika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i presude Općinskoga radnoga suda u Zagrebu od 13. studenoga 2019.

Hrvatski sveučilišni sindikat ovim osuđuje Ribićevu neizravnu poruku i poticaj poslodavcima da slobodno šikaniraju/mobingiraju svoje zaposlenike i poziva sve djelatnike u sustavu znanosti i visokom obrazovanju da postave pitanje o smislu postojanje i štetnom djelovanju interesne udruge građana koja je postala sredstvo za propagiranje ideoloških zalijepljenosti uske sindikalne vrhuške.
FOTO: IVAN PERKOV / STUDENTSKI.HR