LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Erste Group Card Processor d.o.o.

Helpdesk

OVAJ OGLAS JE ISTEKAO!

Zagreb
Administracija i uredski poslovi
hr@egcp.com
Zaprimanje i rješavanje problema u radu klijentskih računala i laptopa, instalacija OS-a na nova računala, instalacija softvera, podešavanje rada računala. Kontaktiranje i dogovaranje servisa u slučaju hardeverskih kvarova.

Naručitelj (poslodavac): Erste Group Card Processor d.o.o.

Šifra ili OIB naručitelja: 39945216125

Vrsta posla: Helpdesk

Mjesto i adresa obavljanja posla: Radnička cesta 45, Zagreb

Početak i očekivano trajanje posla: 01.06.2022. – 31.12.2022.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 35,00 kn/sat

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

 za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade (putni troškovi, hrana, smještaj i dr.): /

Potreban broj izvođača (studenata/ica): 1 student/ica

 

Opis posla: 

Zaprimanje i rješavanje problema u radu klijentskih računala i laptopa, instalacija OS-a na nova računala, instalacija softvera, podešavanje rada računala. Kontaktiranje i dogovaranje servisa u slučaju hardeverskih kvarova.

Posebna znanja i vještine: 

- iskustva u radu sa Microsoft klijentskim OS-ovima (Windows 10 itd.)

- iskustva u instalaciji i održavanja Windows OS-a

- iskustvo u sastavljanju računala, otklanjanju problema u radu računala

- komunikativnost i sistematičnost

Radno vrijeme: 08:00 – 16:00 (ponedjeljak–petak), prema dogovoru

Ostale napomene i uvjeti: /

Način i kontakt za prijavu studenata: Poslati CV mailom na hr@egcp.com
← Povratak na poslove